به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، بیست و یکمین سوگواره تعزیه استان کرمان از 13 لغایت 21 آبان ماه در تعزیه خانه کرمان برگزار می شود.

در این جشنواره 9 گروه راه یافته به بخش پایانی، در 8 روز به اجرای مراسم تعزیه می پردازند و سپس اجرای آنها مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان یک  گروه به جشنواره بین المللی نمایش های آئینی تهران راه پیدا خواهد کرد.

لازم به ذکر است، گروه تعزیه خوانی موسی بن جعفر (ع) رفسنجان یکی از 9 گروه اجرا کننده می باشد که به بخش اصلی سوگواره استان راه یافت.