به گزارش “خانه خشتی” به نقل از روابط عمومی اورژانس 115 رفسنجان ، دراین حادثه که در ساعت 18:07 دقیقه شب گذشته روی داد، سرنشین پراید به علت شدت جراحات در حین انتقال به رفسنجان جان باخت.

این روابط عمومی توصیه کرد: تجربه این قبیل حوادث حاکی از آن است که خودروی پراید در تصادفات باعث آسیب شدید سرنشینان خود شده؛ ضمن اینکه حداکثر سرعت مناسب با این خودرو به منظور جلوگیری از آسیب بین 75 تا 80 کیلومتر بر ساعت است.