خطیب جمعه شهرستان رفسنجان درخطبه های نماز این هفته،با اشاره به میراث فرهنگی گفت:میراث فرهنگی رانبایدفقط در بناها وساختمان ها دید، بلکه روحیه ی تعاون وهمکاری ، قرض الحسنه وپرهیز از رباخواری ، پوشش های خوب و پرهیز از حرام خواری و تقید به مال حلال از سنت هایی است که بایدبه عنوان میراث فرهنگی به نسل امروز معرفی گردد.

حجت الاسلام رمضانی پور با یادآوری سال حماسه سیاسی واقتصادی گفت:اگرمردم حماسه سیاسی را خوب عملی کرده وبا حضور گسترده در انتخابات رئیس جمهور وظیفه شناسی را انتخاب کنند قطعاً حماسه اقتصادی هم محقق خواهدشد.

وی خاطر نشان کردهمه ما بایدگفتمان حضور در انتخابات و پرسمان سیاسی را در جامعه مطرح و از بیان مطالبی که موجب انحراف اذهان میشود بپرهیزیم.

ایشان با محکومیت اقدامات آمریکا علیه ایران گفت : الان که در سالروز سی وسومین سال شروع تحریم ها علیه ایران هستیم باید به آمریکا گفت که آیا تا اینجا ما از تحریم ها ضرر کرده ایم یا شما ؟ حتماً اگر تحریم ها نبود ما به فکر فعالیت هسته ای و سایر موارد مورد نیاز نمی افتادیم؛لذا خدا را شکر میکنیم که تحریم شده ایم چون موجب پیشرفت ما شده اند.

وی همچنین شهادت برادر بسیجی منصور پوریوسفی را که روز گذشته و در حال انجام مأموریت وهمکاری با نیروی انتظامی در مقابله با اراذل و اوباش به شهادت رسیده است را تسلیت گفت.