به گزارش “خانه خشتی”،قسمتی از وصیت نامه رزمنده غواص  گردان 410 حضرت رسول (ص) شهید حبیب الله نظری

ازباده گلگون بلا مدهوشم
با همسفران کربلا همدوشم
وصیتنامه خود را با قلبی سرشاراز عشق وعلاقه به شهادت آغاز می کنم و می روم تا با ریخته شدن خونم دست متجاوزین را از میهنم ودینم و آرمانم وناموسم جدا نمایم. میروم با ملاقات کردن با خدای خود آتشی را که درونم مشتعل گشته خاموش نمایم .می روم با ریخته شدن خونم به ندای هل من ناصر حسین در این زمان لبیک گفته باشم وهمانطوری که حسین ویارانش عاشق شهادت بودند  من هم همانگونه عاشق شهادتم .
ای مردم ایران در همه حال پشتیبان ولایت فقیه باشید وامام را تنها نگذارید.

منبع ” وبلاگ و بالنجم هم یهتدون