تیمهای مس شهربابک ، هیات سیرجان ، مس پاریز و شهرداری سیرجان در بازیهای لیگ والیبال بانوان دور مقدماتی دیروز به دور پایانی راه یافتند .

خانم جهاندیده نایب رئیس هیات والیبال رفسنجان در گفتگو با خبر نگار “خانه خشتی” گفت : 7 تیم رفسنجان ، انار ، مس سرچشمه ، مس پاریز ، مس شهربابک ، هیات سیرجان ، و شهرداری سیرجان به میزبانی مس سرچشمه در رفسنجان به بازی پرداختند.

وی افزود : دور مقدماتی با 5 بازی شروع و با راه یافتن 4 تیم به دور پایانی ، ادامه ی این دور مقدماتی در فروردین ماه سال 92 برگزار و همچنین دور پایانی این بازیها در فروردین ماه برگزار خواهد شد. رضایی