مردم انقلابی رفسنجان بار دیگر حماسه آفریدند.

به گزارش “خانه خشتی” در سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مردم رفسنجان بار دیگر در لبیک به رهبری و حمایت از انقلاب شکوهمند اسلامی به میدان آمده و یک صدا به یاوه گویی های دشمنان اسلام و انقلاب پاسخ گفتند و بار دیگر مشت محکمی را به دهان استکبار کوباندند.

تا به چشم می آمد مردم بودند و مردم، تا به گوش می رسید نوا نوای هم صدایی بود.

با توجه به تبلیغات دشمن و از طرفی دامن زدن به این موضوع که مردم در اثر فشارهای اقتصادی به میدان نخواهند آمد شاهد بودیم که امسال این مراسم با شکوه و حضور بیشتری برگزار گردید.