حسین پور محمدی مدیر جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” اظهار داشت:در پنجمین روز از اکران بیست فیلم از 33 فیلم راه یافته به این جشنواره،هیس دخترها فریاد نمیزنند،رسوایی،گناهکاران،جیب بر خیابان جنوبی از استقبال بالای برخوردار بودند که این چهر فیلم در سانسهای فوق العاده یعنی در ساعات پایانی هر شب مجدداً پخش شدند.

وی آمار تماشاچیان فیلم های جشنواره فجر در گلستان امین را تاکنون بیش از 5 هزار نفر عنوان کرد .