آقای اسماعیلی معاون مدیر کل اداره تعاون، کارواموراجتماعی شهرستان رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”با بیان این مطلب اظهار داشت: 8 هزار نفر از کارگران فصلی شهرستان در اواخر سال 89 و اوایل سال 90 توسط وزارت کار وامور اجتماعی نام نویسی شدند که از این تعداد اسامی 5 هزارنفر ازسوی این وزارت مورد تایید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد :این افراد تا اول بهمن ماه سال جاری برای تکمیل پرونده ودریافت سهام عدالت خود بامراجعه به مجموعه ورزشی فرهنگی کارگران واقع در خیابان علامه امینی بعد از نیروگاه برق روبروی خیابان شیخ بهایی ثبتنام خود را تکمیل کنند.
اسماعیلی خاطر نشان کرد:3هزار نفر باقیمانده درصورت اطلاع از سوی وزارت تعاون در سال آینده میتوانند ثبتنام خود را در زمینه دریافت سهام عدالت تکمیل کنند.

رضایی