همیشه پر احساس ترین عزاداری، خالص ترین عزاداری از آن کودکان بوده است

از کوچکی با عزای حسین(ع) بزرگ شده ایم

از کوچکی تا به حالا، سرپا احساسم من، تموم عالم می دونن، دیونه عباسم من