به گزارش خبرنگار “خانه خشتی ” مراسم تعزیه حضرت رقیه(س) در محل مجموع فرهنگی ورزشی سالن کارگران رفسنجان برگزار شد.

مراسم تعزیه به روایت تصویر: