به گزارش “خانه خشتی” در حاشیه نماز جمعه این هفته شهرستان رفسنجان نمایشگاه بصیرتی عاشورا ستیزان برپا گردید. در این نمایشگاه عملکرد فتنه گران و حامیانشان خصوصاٌ در حوادث عاشورای 88 که رسوایی بزرگی که برای فتنه رقم زد به نمایش گذاشته بود.