خانه خشتی:دکتر کوشکی از اساتید دانشگاه تهران در جمع اساتید ونخبگان دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان بیان فرمودند:بصیرت این نیست که در گذشته وحال چه کسانی با ما دشمنی کرده ومی کنند بلکه به این معنی است که بدانیم چرا با ما دشمنی می کنند.

به گزارش خبرنگار“خانه خشتی”،با نزدیک شدن به سالروز حرکت خودجوش مردم وخلق حماسه نه دی در سال88 ونامگذاری این روز تاریخی به روز بصیرت،صبح امروز همایش اساتید ونخبگان دانشگاه ولیعصر(عج)شهرستان رفسنجان با حضور دکترکوشکی از اساتید دانشگاه تهران برگزار گردید.

استاد کوشکی پس از بیان وضعیت استراتژیک کشورمان وهمچنین اهمیت خلیج فارس گفتند:بادرنظر گرفتن این شرایط وذخایرمهمی که در اختیار ایران است طبیعی است که دشمن نخواهد استقلال وسربلندی ما را ببیند.

وی در ادامه خاطر نشان کردند:در چنین وضعی دشمن درصدد است تا جوانان مارا از تفکر،علم آموزی،خلاقیت وابتکار باز دارد؛لذا باساخت مراکز خرید در شهرهای متعدد به دنبال این است تاوقت جوان را به هدر داده واو را به سمت مصرف زدگی وابتذال وفساد سوق دهد.ایشان با یادآوری از نقشه های شوم صهیونیسم در کشورمان گفتنداسرائیل وآمریکا سه برنامه ترویج فساد وفحشاء،مصرف گرایی وتماشای تلویزیون را در کشور ما از جنگ سخت کارآمدتر می دانند،ومردم ما به ویژه جوانان باید اهل بصیرت باشندوبدانند که بصیرت این نیست که چه کسانی دشمن ماهستند بلکه باید ارزشهای مادی ومعنوی خود را بشناسند وبدانند که چرا دشمن با ما دشمنی می کند و بتوانند با فعالیت معنوی واقتصادی روز به روز بر اقتصاد کشورمان بیافزایند.