به گزارش “خانه خشتی” به نقل از  روابط عمومی بخشداری کشکوئیه در این همایش حجه الاسلام مهدی زاده عضو نخبگان حوزه علمیه قم و نو آور برتر کشور درسال 79 مهارتهای مختلف زندگی را تشریح کرد.در این همایش حجه الاسلام مهدی زاده عضو نخبگان حوزه علمیه قم و نو آور برتر کشور درسال 79 مهارتهای مختلف زندگی را تشریح کرد وی با استفاده شیوه های اجرای نمایش و برگزاری مسابقات گوناگون ضمن ایجاد تنوع مضاعف و ایجاد انگیزه در دانش آموزان ، خطرات ناتو فرهنگی و همچنین دقت ، همت و توجه ویژه به درس و ادامه تحصیل را به دانش آموزان یاد آور شد در این همایش همچنین دکتر پنجعلی زاده برخی موارد بهداشت محیط را تشریح نمود.

رضایی رفسنجان