به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،مدیر کل امور عشایری استان در دیدار صبح امروز خود با علی اکبر پورمحمدی فرماندار رفسنجان گفت:اولویت اعتبارات خشکسالی به عشایر و راه اندازی میدان فروش دام عشایر رفسنجان اختصاص داده می شود .
وی اظهار داشت:2 درصد از جمعیت کل کشور را عشایر و 5/5 درصد از جمعیت کل استان کرمان را عشایر تشکیل میدهند .
مدیر کل امور عشایر استان کرمان تعداد عشایر رفسنجان را2 هزار نفر عنوان و افزود :استان کرمان ازنظر جمعیت عشایر نشین جزو دونین استانهاست.
وی اذعان داشت :عشایر استان 25 درصد از گوشت قرمز استان راتامین میکنند.
وی گفت :دربعضی از شهرستانهای استان نمایندگیهای امور عشایری نداریم .
وی ابراز امیدواری کرد:این این نمایندگیها هر چه زودتر راه اندازی و اعتبار برای خرید ماشینهای آبرسان به عشایر نیز تامین خواهد شد.
شاکری از معاونت رفسنجان نیز برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد و ساخت سرویسهای بهداشتی برای عشایر نشینان رفسنجان خواستار شد.
رضایی