به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” : ترکیدگی لوله اب شرب در خیابان امام حسین(ع)11 رفسنجان حد فاصل مجتمع مسکونی کوثر در  اثر برخورد وسایل جاده سازی شهرداری.