بلندی رئیس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” ، با اشاره به اینکه خدمت به معلولین و محرومین جامعه خدمت به نبی اکرم است اظهار داشت در رفسنجان حدود 30 هزار نفر معلول شناسایی شده که به تفکیک عبارتند از 950 نفر معلول جسمی ، 990 نفر معلول ذهنی ، 340 نفر ناشنوا ، 250 نفر نا بینا ، 200 نفر روانی ، 34 نفر ضایع نخاعی ، و 105 نفر سالمند معلول.

وی گفت : 400 نفر از این معلولان مستعد شغل می باشند و توانایی کار را دارند.

و افراد جویای کار در حوزه معلولیت به بانکهای عامل معرفی می شوند.بلندی در خصوص مسکن مدد جویان بهزیستی رفسنجان بیان داشت :از ابتدای سال تا کنون 168 واحد مسکن با مشارکت مسکن و شهر سازی شروع به ساخت شده و در پایان سال تحویل مدد جویان داده خواهد شد وی گفت : 10 واحد مسکونی دیگر نیز با مشارکت اداره بنیاد مسکن در شرف تحویل است

رئیس اداره بهزیستی گفت : این واحد ها در شهرک یادگار امام هستندو  مدد جویان متقاضی بخشی از مبلغ این مسکنها راکد 30 میلیون ریال است را به طور بلا عوض از بنیاد مسکن و مسکن و شهر سازی در یافت و ما بقی مبلغ بطور وام با باز پرداخت سود 4 درصد به آنها تعلق می گیرد.

بلندی در حوزه ورزش نیز گفت : امسال کسب مقامات ورزشی و کشوری و جهانی توسط 3 شخص به نامهای آقای پور میرزایی در رشته پاور لیفتینگ و آقای صفری در رشته تنیس روی میز و هادی پاکدامن در رشته وزنه برداری عنوان کرد و افزود پور میرزایی رتبه دوم جهانی و صفری و پاکدامن رتبه های نخست کشوری را به خود اختصاص دادند گفتنی است به مناسبت روز معلول امسال مثل سالهای گذشته مراسم جشنی برگزار نخواهد شد و فردا چهارشنبه 15 آذر جمعی از معلولین به دیدار امام جمعه و فرماندار شهرستان خواهند رفت.