مدیر مؤسسه قرآنی والفجررفسنجان از پایان برگزاری دو دوره تربیت معلم قرآن پیش دبستانی در این موسسه خبر داد .

 

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” به نقل از  روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان، حسین پورعبداللهی مدیر موسسه قرآنی والفجر رفسنجان روز یکشنبه 28آبان سالجاری با اعلام این خبر گفت: موسسه قرآنی مردمی والفجر رفسنجان با دریافت مجوز کتبی ازسازمان دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی کشور با اهداف شناسایی نیروهایمستعد توانمند و تربیت آنان جهت تدریس در کلاسهای آموزش قرآن پیش دبستانی، ایجاد زمینه مناسب و تقویت انگیزه معلمان تجربی قرآن مجید، جهت استمرار و تداوم دانش اندوزی در علوم قرآنی، ایجاد زمینه یادگیری درمربیان پیش از دبستان بمنظور تقویت مهارتهای تدریس در فعالیتهای قرآنی پیش دبستانی، روشمند و هماهنگ نمودن آموزش قرآن پیشدبستانی، تعمیم روشهای بدیع و علمی و انتقال مهارتهای تدریس یکپارچه ونظامند قرآن کریم پیش دبستانی، ایجاد بستری مناسب برای ارائه آموزه هایقرآنی بر اساس علائق و رغبت کودکان و ایجاد زمینه التذاذ بردن کودکان ازحضور در محضر قرآن کریم و یادگیری آن اقدام به فعالیت می نماید .

وی افزود : موسسه قرآنی والفجر رفسنجان اقدام به برگزاری دو دوره تربیتمعلم قرآن پیش دبستانی نموده است و طی اجرای این طرح و برگزاری دوره هایمربوطه، علاقمندان به تعلیم و تربیت و تدریس، آموزش قرآن ویژه پیشدبستانی، پس از احراز شرایط گزینش، در 108 ساعت آموزش حضوری شامل دروسآموزش قرآن و آموزه های دینی و قرآنی در پیش دبستان، روش تدریس قرآن وآموزه های دینی در پیش دبستان، فنون معلمی(2)، روش قصه گویی و نمایش خلاقو مهارتهای مربی قرآن کودک، مبانی حفظ ,تربیت کودک و احکام شرکت نموده ودر پایان، با ارائه تحقیق علمی و پس از موفقیت در آزمونهایپایانی(شفاهی و کتبی) ضمن اخذ گواهینامه پایان دوره تربیت معلم قرآن پیشدبستانی، به عنوان معلمان دوره های آموزش قرآن کریم پیش دبستانی، دردارالقرآن الکریم موسسات و مراکز قرآنی مردمی و مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی به تدریس خواهند پرداخت .

لازم به ذکر است که در این دوره ها خواهران علاقه مند از شهرهایرفسنجان،کشکوئیه،صفائیه،نوق وسرچشمه حضور داشتند و 42 نفر از 74 نفر شرکتکننده در دوره های تربیت معلم قرآن پیش دبستانی موفق به دریافت گواهینامهاز سازمان دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی شده اند .وی اظهار داشت : هم اکنون یک دوره تربیت معلم قرآن پیش دبستانی و یک دورهتربیت معلم روخوانی و روانخوانی در این موسسه در حال برگزاری است و ازداوطلبین واجد الشرایط برای تشکیل دوره های بعدی ثبت نام به عمل می آید .