حسنی بخشدار بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” گفت : روستاهای احمدیه، محمد آباد میثم ، حمید آباد، عبدالله آباد ،اسلام آباد ، قاسم آباد ، همت آباد، زین آباد ، کبوترخان و کریم آباد علیا روستاهایی هستند که در آنها طرحهای عمر انی از جمله جدول گذاری با اجرا ی کانیو – زیر سازی و آسفالت و احداث فضای سبز برای راحتی عموم اهالی در زمان ذکر شده اجرا شده است .
وی ادامه داد در روستای عبدالله آباد ، اجرای زیر سازی و آسفالت با متراژ 50 هزار متر مربع و اجرای فضای سبز با اعتبار 233 میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاریها تقریبا بالای 90 درصد ریده و روستای قاسم آباد 625 متر جدولگذاری و 500 متر مربع پیاده رو سازی با اعتبار بالغ بر 750 میلیون ریال از محل اعتبار دهیاریها به صد در صد رسیده است .
حسنی اظهار داشت در روستای اسلام آباد و محمد آباد میثم نیز اجرای 2600 متر جدولگذاری با اجرای کانیو برای جلو گیری از سرازیر شدن آب باران به داخل جاده و 18 هزار متر مربع خاک برداری و زیر سازی و آسفالت با اعتبار 300 میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاریها به اتمام رسیده است وی یاداور شد در بخش کبوترخان نیز آسفالت معابر و جدولگذاری و احداث پارک با اعتبار 333 میلیون تومان از محل اعتبارات دولت به بالای 80 درصد رسیده و مابقی روستاها نیز در آیندهای نزدیک کار خود را به پایان خواهند رساند .