به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،مردم شریف شهرستان رفسنجان همانند مردم سراسر کشور ،جهت همدردی و حمایت از مردم غزه و ابراز تنفر از صهیونیست ، امروز بعد از اقامه نماز جمعه با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا در راهپیمایی شرکت کردند و اظهار تنفر خود را از ظالمین بر خود واجب و لازم دانستند.