به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره تاتر دانشجویی استان کرمان(نیمکت چوبی)در تاریخ 17/8/91 در دانشگاه آزاد کرمان برگزار شد درپایان این مراسم هیت داوران آراء خود را اعلام کردند واز برگزیدگان با جایزه نقدی لوح تقدیر و تندیس جشنواره قدردانی شد.

در بخش کارگردانی:بابک نوری برای نمایش ازدواج نادربا سیمین ازرفسنجان
دربخش نویسنگی:پوریا قلی پوربرای نمایش تیموکراسی
بهترین بازیگر زن:هانیه افضلی برای نمایش پرده بسته است
بهترین بازیگر مرد:سید محسن حسینی برای نمایش ازدواج نادر با سیمین ازرفسنجان
از نکات جالب توجه وقابل تامل  مراسم این بود که آقای سید محسن حسینی که ازهنرمندان با سابقه شهرستان و استان کرمان می باشند پس از دریافت جایزه خود ارزش معنوی آن را به روح بلند شهداتقدیم کردند و یاد شهدای همیشه زنده را گرامی داشتند.