چندین سالی است در کشور ما بحث اصلاح الگوی مصرف پس از خشکسالی های پی در پی به شدت داغ شده است و بویژه بعد از هدفمندی یارانه ها برای مردم ملموس تر شده است. مسئولین از مردم می خواهند تا حد امکان به صرفه جویی پرداخته و درست مصرف کنند. این موضوع بویژه در زمینه برق، آب و گاز دارای اهمیت می باشد.

در شهر رفسنجان موضوع آب به شدت داغ است و در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی این موضوع در محوریت برنامه های همه نامزدین قرار داشت. در این زمینه دو مسئله مهم وجود دارد. یکی بحث اصلاح الگوی مصرف و دیگری نحوه انتقال آب (سیستم انتقال آب) . در بحث اصلاح الگوی مصرف پس از هدفمندی یارانه ها مردم با دیدن اولین قبض ناچارا در این راه قدم بر داشتند و مسئولین به شدت با ژست خاص خودشان بر این نکته تأکید داشتند که مردم درست مصرف کنید که البته حرف حقی بود و اما همه اش شد مردم!

البته در اینجا قصد نداریم زحماتی که مسئولین در ادارات متحمل می شوند را منکر و بی ارج کنیم و بر این نکته باور داریم که مسئولین از خود ما مردم هستند، اما گاهی اتفاقاتی می افتد که بسیار سوال بر انگیز است و باعث تعجب می شود.

به گزارش“خانه خشتی” : مدتی است در بلوار امام حسین(ع) (به گفته ی مردم منطقه 4،5ماه) این آبی که مشاهده می کنید رهاست! با یکی از اهالی آن منطقه که صحبت کردیم این موضوع را بیان کردند که ما متذکر شده ایم امام اتفاق خاصی رخ نداده است.

مگر نه اینکه یکی از مشکلات اساسی ما مسئله آب است؟ مگر نه اینکه همه نخبگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که باستی با اصلاح سیستم انتقال آب جلوی هرگونه هدر رفت آب را گرفت؟ مگر قرار نبود با هدفمندی یارانه ها سیستم های انتقال هم به موازات این طرح اصلاح شوند؟

پس دلیل این بی توجهی چیست؟ تصاویر گویای این مسئله هستند، حال خود قضاوت کنید! البته خانه خشتی در انتظار جواب ادارات مربوطه می ماند و همینجا اعلام می دارد اگر ادارات مربوطه جوابیه ای در این زمینه داشته باشد از همین تریبون به اطلاع کاربران گرامی می رساند.

به روایت تصویر: