به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،مهندس فتحیان اظهار داشت :در سال 90 نسبت به سالهای قبل و سال جاری مقدار قابل توجهی بالغ بر یک میلیون متر مربع آسفالت و زیر سازی در معابر و خیابانهای سطح شهر انجام شد این در حالی است که 6 ماهه نخست سال جاری تنها 116 هزار متر مربع آسفالت و زیر سازی صورت گرفته است وی ادامه داد در سال 90 نیز آسفالت و زیر سازی یک میلیون متر مربع از خیابانهای شهر شیراز با اینکه یکی از کلان شهر هاست با آسفالت شهرستان رفسنجان که شهر کوچکی است هم سطح شده است معاون شهردار یاداور شد : دو کارخانه تولید آسفالت در رفسنجان وجود دارد که یکی از این کارخانه ها با تولید 120 تن آسفالت در ساعت 20 روز پیش با اعتبار صرف شده 4/5 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است .