با تلاش نمایندگان استان کرمان پوستین دوز مدیر عامل فعلی شرکت ملی مس برکنار شد / مدیریت 2 ماهه مدیر غیربومی مس

 

به گزارش “خانه خشتی” به نقل از کرمان فردا،نعمت الله پوستین‌دوز که اول شهریور ماه سال جاری از سایپا به شرکت ملی مس آمده بود، از این شرکت نیز رفت.

بنابراین گزارش، رئیس هیئت مدیره این شرکت کلیه امور شرکت را در اختیار می‌گیرد تا مدیرعامل جدید معرفی شود.

گفتنی است کارشناسان تغییر مدیر عامل شرکت ملی مس را یک تصمیم غیرکارشناسی و سیاسی ارزیابی کرده و با توجه به عدم سابقه قابل قبول مدیرعامل جدید برای تصدی مدیریت بزرگترین صنعت استان و تبعات شدید سوء مدیریت در این بنگاه اقتصادی بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه نگران کننده می دانستند.
یادآور می شوم با تغییر مدیر عامل شرک ملی مس نمایندگان استان نسبت به این تغییر غیر منطقی و غیرکارشناسانه و انتخاب فردی غیر بومی واکنش نشان داده و در جهت احقاق حق مردم استان تلاش نمودند.