به گزارش خانه خشتی ، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با سراسر کشور در رفسنجان آغاز شد.

تیم سیار پایگاه خبری خانه خشتی هم اکنون در شعبه مسجد جامع مستقر شده است و علیرغم ممانعت فرمانداری رفسنجان از حضور خبرنگاران پای صندوق های رای در حال پوشش حضور مردم در ساعات اولیه اخذ رای است.

اخذ رای در شعبه مسجد جامع با کمی تاخیر در ساعت ۸:۳۵ به دلیل آماده نبودن سیستم های اخذ رای الکترونیک آغاز شد.

هم اکنون شاهد حضور پرشور مردم پای صندوق های رای هستیم که نشان از آفریدن حماسه دیگر در تاریخ انتخابات شهرستان رفسنجان دارد.

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع

حضور مسئولین رفسنجان پای صندوق های رای

حضور مسئولین رفسنجان پای صندوق های رای

حضور مسئولین رفسنجان پای صندوق های رای

حضور مسئولین رفسنجان پای صندوق های رای

حضحضور مسئولین رفسنجان پای صندوق های رای

حضور مسئولین رفسنجان پای صندوق های رای

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع

انتخابات96 در رفسنجان-شعبه مسجد جامع