احمد انارکی محمدی در گفت و گو با خانه خشتی در خصوص  حضور حداکثری مردم اظهار داشت :حضور مردم  طبق فرمایشات مقام رهبری مهم است مردم باید افراد صالح را انتخاب کنند و عنوان ریاست جمهوری به کسی است که تاثیرگذاری مستقیم دربخش اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد .

وی تصریح کرد :کشور ما از امنیت بالایی برخوردار است می طلبد افرادی را انتخاب کنیم که هم در بحث ریاست جمهوری و هم شورا افراد کارامد متعهد، متخصص ،مومن باشند.

انارکی محمدی افزود :اینکه مردم با حضور حداکثری خودشان از اغاز حکومت هدفهای دشمن را ناامید کردند باید در انتخابات هم هدفهای انها را ناکام بگذارند دشمن با متوسل شدن به هر حربه ای از جمله جنگ ،فتنه ها ،ترور و تهاجم نظامی می خواستند کاری کنند که مردم از صحنه دور شوند  اما هر روز شاهد هرچه با شکوه تر شدن حضور مردم در صحنه های انقلاب هستیم .

وی بیان داشت :امروز نگاه های همه کشورها به انتخابات است که حضور مردم باعث ناامیدی دشمن می شود باعث می شود سرنوشت کشور را خودشان انتخاب کنند و دوباره مهر تاییدی بر نظام و اقتدار ایران زده می شود .

انارکی اذعان داشت :صیانت از ارای مردم که مورد تاکید مقام رهبری است همه دستگاه های اجرایی و نظارتی دولت در خصوص صیانت از ارای مردم تلاش می کنند تا بتوانیم و قطعا می توانیم یک صیانت و امانت داری خوبی برای مردم داشته باشیم رای مردم حق الناس است و باید رعایت شود .