خانه خشتی:مرکز تسهیل زایمان بهرمان نوق رفسنجان با هزینه‌ای 2 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

خانه خشتی:امروز با حضور فرماندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مرکز تسهیل زایمان بهرمان نوق رفسنجان به بهره‌برداری رسید.

این مرکز توسط خیری به نام حاج‌احمد زینلی‌زاده با هزینه 2 میلیارد ریال ساخته شده است.

تجهیزات به کار رفته در این مرکز بیش از 30 میلیون تومان بوده ‌که دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان آن را تامین کرده است.