خانه خشتی:با حضور امام جمعه رفسنجان و جمعی از مسئولان خانه عالم محمد‌آباد دهنو رفسنجان افتتاح شد.

خانه خشتی: با حضور امام جمعه رفسنجان و جمعی از مسئولان خانه عالم محمد‌آباد دهنو رفسنجان افتتاح شد.

محمد حسنی بخشدار مرکزی رفسنجان اظهار داشت: این خانه عالم با زیربنای 100 متر مربع و هزینه 40 میلیون تومان توسط ورثه مرحوم حاج احمد صادقی احداث و تجهیز شده و در اختیار روحانی محل قرار گرفته است.