شبکه چهار سیما در مستندی به حمایت از برخی فتنه گران پرداخت.
به گزارش”خانه خشتی” به نقل از «حدیدنیوز»، شبکه چهار سیما در مستندی به کارگردانی یکی از فعالان فمینیست و تحت عنوان« فصلی دیگر» به بررسی موفقیت های برخی به اصطلاح هنرمندان از جشنواره های به ظاهر هنری پرداخت.

برجسته ساختن فعالیت های افرادی همچون«آلفرد یعقوب زاده» و …از فعالان در فتنه ۸۸ بخشی از این مستند بود که در سایه غفلت مسئولان صداو سیما صبح امروز از شبکه چهار صداو سیما بخش گردید.