سرزمین های اشغالی – تیکوا پتا” پسر 17 ساله ایی روز سه شنبه برای تولید نارنجک های دود زا در زیرزمین خانه خود دستگیر شده است.

به گزارش “خانه خشتی” به نقل از  حکمی نیوز،” پلیس اسراییل آزمایشگاه موقتی در خانه این پسر را نیز کشف و 20 نارنجک را ضبط کرد.
پلیس می گوید: تیکوا پتا” آنها را به دوستان خود حدود 25 $ دلار می فروخت . او مظنون به بدست آوردن مواد شیمیایی خطرناک و استفاده از آنها برای ساخت نارنجک است،و ارتباطی با گروه های تروریستی ندارد.