“خانه خشتی”به گزارش حکمی نیوز، در تل آویو اقدامات حفاظتی به طور چشمگیری افزایش یافته است . اسرائیلی ها از اقدامات تلافی جویانه متعاقب حمله به ایران به طور فزاینده ای وحشت زده و مضطرب اند.

”  اتان آرکبی “مدیر پروژه توزیع ماسک های شمیایی در مصاحبه با کانال 10 اسراییل گفت: فقط به اندازه 60 درصد مردم اسرائیل ماسک وجود دارد.
شرکت های مهندسین ساختمان نیز گزارش داد که آنها قادر به مقابله با هجوم درخواست برای بازرسی ساختمان ها و ساخت پناهگاه های زیر زمینی نیستند وبراورده کردن تمامی خواسته ها از توانشان خارج است.

فرماندهی جبهه نیروهای دفاعی اسرائیل گفت: در عرض 15 دقیقه  یک سوم از مقامات منطقه ای آماده برای مقابله با مواقع اضطراری میشوند که مشکلی اصلی در مناطق دور افتاده وجود دارد.

با توجه به صحبت های  فرماندهی جبهه، تنها 53 درصد از جمعیت دارای ماسک های ضد گاز و تنها 30 درصد خانوارها دارای یک اتاق ایمنی تقویت شده هستند. یک چهارم از جمعیت از یک پناهگاه امن در ساختمان برخوردار نیستند .

نکته قابل توجه اینجاست که در طول این هقته اسراییل مانور های زیادی در خصوص آمادگی مقابله با حملات موشکی انجام داده است ازمانور اطلاع رسانی پیامکی تا آموزش ماسک گذاری و اقداماتی که هنگام حملات باید انجام داد و ساخت پناهگاه ها در دستور کار مهندسین و دولت.اگر اسراییل مدعی است که سپر موشکی ناتو و اسراییل نمیگذارد موشکی وارد اسراییل شود پس این همه وحشت و اضطراب نشان از چیست؟

اما چیزی که حائز اهمیت است این است که مردم اسراییل بیشتر احساس خطرمیکنند و باور دارند که جنگی سر می گیرد تا مردم ایران.