خانه » در اختتامیه سال اول جشنواره مردمی باروت خیس، بواسطه تلاش های «میشل اوباما» در اعطای جایزه اسکار به فیلم «آرگو» به وی داده شد در سال دوم این جایزه به «کارینا کرونبرگ» و «کاترین اشتون» به صورت مشترک اهد

در اختتامیه سال اول جشنواره مردمی باروت خیس، بواسطه تلاش های «میشل اوباما» در اعطای جایزه اسکار به فیلم «آرگو» به وی داده شد در سال دوم این جایزه به «کارینا کرونبرگ» و «کاترین اشتون» به صورت مشترک اهد

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان