3 هزار هکتار باغ در رفسنجان به دلیل کم‌آبی رها شده است