“یوم‌الله 12 فروردین” روز تجلی مشارکت و همدلی مردم در تعیین سرنوشت خود است