کسب مدال قهرمانی ورزشکاران رفسنجانی در مسابقات کاراته سبک شوتوکان SKI کشور