کاریکاتور

رونمایی از دو کتاب کاریکاتور + عکس

با حضور استاد علی اکبر جلالی برگزار شد

رونمایی از دو کتاب کاریکاتور + عکس

به گزارش “خانه خشتی”، ظهر امروزدر حاشیه برگزاری همایش روابط عمومی های استان کرمان، ازدو کتاب کاریکاتور «صنعت و زندگی» و «صالح تون» رونمایی شد. در آیین رونمایی، هم چنین از محمد صالح رزم حسینی، مؤلف کتاب «صالح تون» با اهدای لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.

رونمایی از دو کتاب کاریکاتور + عکس

با حضور استاد علی اکبر جلالی برگزار شد

رونمایی از دو کتاب کاریکاتور + عکس

به گزارش “خانه خشتی”، ظهر امروزدر حاشیه برگزاری همایش روابط عمومی های استان کرمان، ازدو کتاب کاریکاتور «صنعت و زندگی» و «صالح تون» رونمایی شد. در آیین رونمایی، هم چنین از محمد صالح رزم حسینی، مؤلف کتاب «صالح تون» با اهدای لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.