کارگاه پرورش مرغ در روستای علم آباد رفسنجان راه اندازی شد