مس با شکست اتکا جواز حضور درپلی‌آف را به‌دست آورد.