مسابقات کاراته جام صلح و دوستی در رفسنجان برگزار شد