مسابقات فوتسال “بدون دخانیات” در رفسنجان برگزار شد