مسابقات دومیدانی روستای قاسم آباد حاجی رفسنجان برگزار شد