مسابقات تنیس روی میز ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد در رفسنجان برگزار شد.