مسئولان

سایه سنگین “تعطیلی واحدهای تولیدی” و “تعدیل نیروی انسانی” بر ادعای “تک رقمی شدن نرخ تورم”/ لزوم چاره اندیشی فوری مسئولان برای خروج از رکود

سایه سنگین “تعطیلی واحدهای تولیدی” و “تعدیل نیروی انسانی” بر ادعای “تک رقمی شدن نرخ تورم”/ لزوم چاره اندیشی فوری مسئولان برای خروج از رکود

طبق آخرین اظهارات مسئولین نرخ تورم ۱۰٫۲%اعلام شده است و طبق پیش بینی ها دولت سعی دارد رکورد تورم تک رقمی در ایران را به نام خود ثبت نماید. کارشناسان در مورد مساله تورم و کاهش نرخ آن و همچنین دلیل پایین آمدن این نرخ در دولت یازدهم نظرات متفاوتی را بیان کرده اند که سعی می‌کنیم با بررسی این نظرات معمای تورم در دولت یازدهم را موشکافی کنیم.

مسئولان مس بدنبال منافع سیاسی در صنعت نباشند

در پی انتصاب یار دیرینه پوستین دوز به مدیریت مس:

مسئولان مس بدنبال منافع سیاسی در صنعت نباشند

زمانی که حرف از تغییر به زبان می آید ذهن همه ما به این سمت می رود که آیا قرار است بهبودی در رویه ها زخ دهد و یا اینکه مسیری از مسیر انحراف جدا شده و به ریل اصلی خود برگردد! البته عده ای هم اساساً لزومی بر اجرای تغییر نمی دانند و رویه […]

اعتیاد، معضلی از جانب مردم نیست . . .

اعتیاد، معضلی از جانب مردم نیست . . .

در شهری که فعالیت فرهنگی اش را با نصب یک بنر ارزش گذاری می کنند دیگر مردم پاسخگو نخواهند بود. به گزارش ” خانه خشتی” به نقل از بو تیا نیوز : در گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه کرمان که جناب سرهنگ کاظمی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کرمان حضور داشتند مسائل جالبی مطرح شد که […]

سایه سنگین “تعطیلی واحدهای تولیدی” و “تعدیل نیروی انسانی” بر ادعای “تک رقمی شدن نرخ تورم”/ لزوم چاره اندیشی فوری مسئولان برای خروج از رکود

سایه سنگین “تعطیلی واحدهای تولیدی” و “تعدیل نیروی انسانی” بر ادعای “تک رقمی شدن نرخ تورم”/ لزوم چاره اندیشی فوری مسئولان برای خروج از رکود

طبق آخرین اظهارات مسئولین نرخ تورم ۱۰٫۲%اعلام شده است و طبق پیش بینی ها دولت سعی دارد رکورد تورم تک رقمی در ایران را به نام خود ثبت نماید. کارشناسان در مورد مساله تورم و کاهش نرخ آن و همچنین دلیل پایین آمدن این نرخ در دولت یازدهم نظرات متفاوتی را بیان کرده اند که سعی می‌کنیم با بررسی این نظرات معمای تورم در دولت یازدهم را موشکافی کنیم.

مسئولان مس بدنبال منافع سیاسی در صنعت نباشند

در پی انتصاب یار دیرینه پوستین دوز به مدیریت مس:

مسئولان مس بدنبال منافع سیاسی در صنعت نباشند

زمانی که حرف از تغییر به زبان می آید ذهن همه ما به این سمت می رود که آیا قرار است بهبودی در رویه ها زخ دهد و یا اینکه مسیری از مسیر انحراف جدا شده و به ریل اصلی خود برگردد! البته عده ای هم اساساً لزومی بر اجرای تغییر نمی دانند و رویه […]

اعتیاد، معضلی از جانب مردم نیست . . .

اعتیاد، معضلی از جانب مردم نیست . . .

در شهری که فعالیت فرهنگی اش را با نصب یک بنر ارزش گذاری می کنند دیگر مردم پاسخگو نخواهند بود. به گزارش ” خانه خشتی” به نقل از بو تیا نیوز : در گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه کرمان که جناب سرهنگ کاظمی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کرمان حضور داشتند مسائل جالبی مطرح شد که […]

سایه سنگین “تعطیلی واحدهای تولیدی” و “تعدیل نیروی انسانی” بر ادعای “تک رقمی شدن نرخ تورم”/ لزوم چاره اندیشی فوری مسئولان برای خروج از رکود

سایه سنگین “تعطیلی واحدهای تولیدی” و “تعدیل نیروی انسانی” بر ادعای “تک رقمی شدن نرخ تورم”/ لزوم چاره اندیشی فوری مسئولان برای خروج از رکود

طبق آخرین اظهارات مسئولین نرخ تورم ۱۰٫۲%اعلام شده است و طبق پیش بینی ها دولت سعی دارد رکورد تورم تک رقمی در ایران را به نام خود ثبت نماید. کارشناسان در مورد مساله تورم و کاهش نرخ آن و همچنین دلیل پایین آمدن این نرخ در دولت یازدهم نظرات متفاوتی را بیان کرده اند که سعی می‌کنیم با بررسی این نظرات معمای تورم در دولت یازدهم را موشکافی کنیم.

مسئولان مس بدنبال منافع سیاسی در صنعت نباشند

در پی انتصاب یار دیرینه پوستین دوز به مدیریت مس:

مسئولان مس بدنبال منافع سیاسی در صنعت نباشند

زمانی که حرف از تغییر به زبان می آید ذهن همه ما به این سمت می رود که آیا قرار است بهبودی در رویه ها زخ دهد و یا اینکه مسیری از مسیر انحراف جدا شده و به ریل اصلی خود برگردد! البته عده ای هم اساساً لزومی بر اجرای تغییر نمی دانند و رویه […]

اعتیاد، معضلی از جانب مردم نیست . . .

اعتیاد، معضلی از جانب مردم نیست . . .

در شهری که فعالیت فرهنگی اش را با نصب یک بنر ارزش گذاری می کنند دیگر مردم پاسخگو نخواهند بود. به گزارش ” خانه خشتی” به نقل از بو تیا نیوز : در گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه کرمان که جناب سرهنگ کاظمی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کرمان حضور داشتند مسائل جالبی مطرح شد که […]