مرگ

مراجعه تعدادی افراد با مسمومیت شدید مشروبات به اورژانس رفسنجان

در حال بروز رسانی

مراجعه تعدادی افراد با مسمومیت شدید مشروبات به اورژانس رفسنجان

به گزارش “خانه خشتی” استفاده از مشروبات الکی این بار در رفسنجان فاجعه آفرید. تعدادی از افرادی که دست به این عمل زشت و ناشایست زده اند متأسفانه دچار عوارض وخیمی شده، و این حادثه فوتی نیز داشته است. تاکنون تعدادی از بیماران در کما به سر می برند و یا دچار مسمومیت شدید شده […]

مرگ مشکوک فعال اینترنتی آمریکایی و مخالف حملات سایبری به ایران

مرگ مشکوک فعال اینترنتی آمریکایی و مخالف حملات سایبری به ایران

یک فعال اینترنتی آمریکا و از مخالفان حملات سایبری به ایران به طرز مشکوکی فوت کرده است. به گزارش “خانه خشتی”به نقل از تلویزیون پرس تی وی ،پلیس جسد آرون سوارتز جوان بیست و شش ساله را در آپارتمانش در شهر نیویورک پیدا کرده است.یک مقام مسئول علت مرگ او را خودکشی عنوان کرد.اما جزئیات […]

مراجعه تعدادی افراد با مسمومیت شدید مشروبات به اورژانس رفسنجان

در حال بروز رسانی

مراجعه تعدادی افراد با مسمومیت شدید مشروبات به اورژانس رفسنجان

به گزارش “خانه خشتی” استفاده از مشروبات الکی این بار در رفسنجان فاجعه آفرید. تعدادی از افرادی که دست به این عمل زشت و ناشایست زده اند متأسفانه دچار عوارض وخیمی شده، و این حادثه فوتی نیز داشته است. تاکنون تعدادی از بیماران در کما به سر می برند و یا دچار مسمومیت شدید شده […]

مرگ مشکوک فعال اینترنتی آمریکایی و مخالف حملات سایبری به ایران

مرگ مشکوک فعال اینترنتی آمریکایی و مخالف حملات سایبری به ایران

یک فعال اینترنتی آمریکا و از مخالفان حملات سایبری به ایران به طرز مشکوکی فوت کرده است. به گزارش “خانه خشتی”به نقل از تلویزیون پرس تی وی ،پلیس جسد آرون سوارتز جوان بیست و شش ساله را در آپارتمانش در شهر نیویورک پیدا کرده است.یک مقام مسئول علت مرگ او را خودکشی عنوان کرد.اما جزئیات […]