مرگ بر آمریکا

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

در بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) امده است:

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

13 آبان روز بزرگ فریاد رسای مرگ بر آمریکا در برابر مصداق اتَمّ استکبار است و مُهر «مرگ بر آمریکا»ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد تا جهانیان بیش از پیش بانیان ظلم و کفر را بشناسند

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

در بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) امده است:

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

13 آبان روز بزرگ فریاد رسای مرگ بر آمریکا در برابر مصداق اتَمّ استکبار است و مُهر «مرگ بر آمریکا»ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد تا جهانیان بیش از پیش بانیان ظلم و کفر را بشناسند

فرهنگ نفرت از استکبار باید در دل ها بماند و شعار الهی مرگ بر آمریکا نباید از دهان بیفتد

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان:

فرهنگ نفرت از استکبار باید در دل ها بماند و شعار الهی مرگ بر آمریکا نباید از دهان بیفتد

آیت الله سید احمد خاتمی گفت: جهاد با آمریکا تمام نشدنی است و تا زمانی که آمریکا شیطنت می کند و شیطان بزرگ است، شعار با شکوه مرگ بر آمریکا هم هست. به گزارش «خانه خشتی”، نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان در جمع خانواده ی شهدای خنامان، فرهنگ شهادت را عشق به خدا عنوان […]