مردم رفسنجان “گزاره برگ ملت ایران در مذاکرات هسته ای” را امضاء کردند+عکس