مردم در پای صندوق‌های رأی حضوری گسترده داشته باشند