مراسم یادبود شهدای شاخص سال93 بسیج در پایگاه های مقاومت رفسنجان برگزار می شود