مراسم گرامیداشت شهیدان آخوندی و رحمانی در رفسنجان برگزار شد