مراسم کلنگ زنی مصلی بزرگ رفسنجان فردا برگزار می شود