مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی